POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Definicje
§ 1
W niniejszym Regulaminie, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
DECCO MEBLE - Marek Okrutny z siedzibą w Radomiu 26-600, ul. Al. Wojska Polskiego 46 o numerze NIP: 796-104-6231, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Radom; e-mail: biuroms@deccogrupa.pl tel. +48 607151524
Serwis – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej www..deccogrupa.pl oraz jej podstronach,
Użytkownik -każdy internauta odwiedzający strony Serwisu,
II. Postanowienia wstępne
§ 1
Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w dziale Definicje.
§ 2
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Prawo telekomunikacyjne Decco Meble wprowadza niniejszą Politykę Prywatności  zwaną dalej “Polityką”.
III. Dane osobowe
§ 3
Użytkownik w celu korzystania z usługi newslettera, komunikacji z salonem za pomocą formularza kontaktowego, oraz zakupu środków czyszczących  oferowanych przez Decco Meble za pośrednictwem Serwisu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Decco Meble na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza kontaktowego, formularza zakupu środków lub poda w korespondencji z Decco Meble, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
§ 4
*  Administratorem danych osobowych jest Decco Meble . Decco Meble może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzenie danych.
*  Dane powierzane będą:
    *  firmom świadczącym usługę wysyłki newslettera, w celu realizacji dostarczania newsletterów na adresy e-mail użytkowników,
    *  firmom świadczącym usługę hostingu na rzecz Decco Meble,
    *  firmom świadczącym usługę administrowania Serwisem.
    *   salonom meblowym, zamieszczonym w zakładce na stronie internetowej, w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Możemy także w przyszłości udostępniać Twoje dane osobowe innym podmiotom z powyższych kategorii, z którymi nawiążemy współpracę. Ponadto Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).
§ 5
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawa do przenoszenia danych, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Decco Meble Skierowanie żądania może odbyć się w formie:
*  pisemnej na adres: Meble Świata Marek Okrutny z siedzibą w Warszawie, ul. Al .Wojska Polskiego 46 26-600 Radom
*  elektronicznej na adres e-mail: biuroms@deccogrupa.pl
*  samodzielnie w serwisie po zalogowaniu
Ponadto, Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
§ 6
*  Decco Meble przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, odpowiedzi na wiadomości przesłane za pomocą formularza przez Użytkowników.
*  Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Decco Meble ma prawo do kontaktu oraz wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonu newsletterów, w tym informacji o nowych towarach, akcjach promocyjnych lub wydarzeniach kulturalnych, którym Decco Meble patronuje. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
§ 7
Dane osobowe zebrane przez Decco Meble mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
§ 8
Decco Meble stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
§ 9
Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu anonimowo lub pod pseudonimem.
§ 10
Decco Meble może rejestrować adres IP Użytkownika, pod którym będzie on korzystać ze Serwisu.
IV. Pliki cookies
§ 11
*  Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. “ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez Decco Meble,
*  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
    *  dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
    *  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    *  utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    *  dostosowania zawartości newslettera do preferencji Użytkownika;
    *  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Serwisie;
    *  marketingowym.
*  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.
§ 12
*  Decco Meble informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu.
*  Decco Meble wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Decco Meble , poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
*  Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
*  Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
*  Opera: https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
*  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
*  Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
§ 13
Decco Meble informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.
§ 14
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Decco Meble podmioty trzecie.
§ 15
Decco Meble stosuje także kod śledzący, oparty na technologii cookies, pozwalający na badanie aktywności Użytkownika na stronie internetowej Serwisu i nagrywanie pojedynczych sesji Użytkownika w celu analizowania zachowań Użytkownika w Serwisie i tworzenia mapy zachowań, co pozwala na poznanie sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkowników, identyfikowanie problemów z użytkowaniem Serwisu.